Ανατρεπόμενα φορτηγά: Παραδόσεις και καινοτομίες

Η ιστορία ενός ανατρεπόμενου φορτηγού, ενός οχήματος που θεωρείται απαραίτητο για τις μεταφορές χύδην φορτίου, ξεκίνησε το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα.

Παραδοσιακά, τα ανατρεπόμενα αεροσκάφη χωρίζονται σε 2 τύπους ανάλογα με τη διαμόρφωση του αμαξώματος που επηρεάζει την κλίμακα της λειτουργίας τους.

Τα φορτηγά που ανήκουν στον πρώτο τύπο (γνωστά ως στάνταρ) αδειάζουν τα κρεβάτια τους στο πίσω μέρος του οχήματος. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τους μεντεσέδες, που είναι τοποθετημένοι στο πίσω άκρο του πλαισίου, και ένα ενιαίο τεράστιο υδραυλικό έμβολο, στερεωμένο κάτω από το μπροστινό μέρος του αμαξώματος. Οι μεντεσέδες συγκρατούν το κρεβάτι και του επιτρέπουν να ανυψωθεί κατακόρυφα, ενώ το υδραυλικό έμβολο παρέχει αρκετή δύναμη για να σηκώσει το κρεβάτι σε απότομη γωνία.

Τα τυπικά ανατρεπόμενα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία, υπό την προϋπόθεση ότι οι τοποθεσίες έχουν άφθονο χώρο τριγύρω. Ενώ το κρεβάτι χωματερής εκφορτώνεται μόνο από το πίσω άκρο του, οι χειριστές πρέπει να κάνουν ελιγμούς για να βρουν τη σωστή θέση για εκφόρτωση.

Όταν η τοποθεσία είναι περιορισμένη σε χώρο, είναι λογικό να επωφεληθείτε από ένα ανατρεπόμενο όχημα τριών κατευθύνσεων που αντιπροσωπεύει τον δεύτερο κοινό τύπο φορτηγών ανατρεπόμενων οχημάτων. Όπως προέρχεται από το όνομα της κατηγορίας, η δομή τριών κατευθύνσεων επιτρέπει την εκφόρτωση ενός οχήματος από τρεις πλευρές: πίσω, δεξιά και αριστερά. Ο εξωτερικός σχεδιασμός αυτού του τύπου είναι παρόμοιος με τον προηγούμενο. Το χύμα υλικό μεταφέρεται σε μεταλλικό κουτί και η σταθερότητα παρέχεται από ένα ενισχυμένο πλαίσιο. Η διαφορά βρίσκεται κάτω από το κρεβάτι χωματερής. Οι επιλογές εκφόρτωσης είναι δυνατές λόγω τεσσάρων υδραυλικών κριών, εξοπλισμένων με εγκάρσιους αρμούς για την οργάνωση της κίνησης. Η ανύψωση δύο υδραυλικών κριών από τη δεξιά πλευρά του πλαισίου επιτρέπει στο κρεβάτι να γέρνει προς τα αριστερά του και αντίστροφα. Και η κλίση του κρεβατιού στο πίσω μέρος του γίνεται από αυτά τα δύο υδραυλικά έμβολα που είναι στερεωμένα πίσω από την καμπίνα.

Σύμφωνα με πρακτικές εφαρμογές, τα ανατρεπόμενα αεροσκάφη χωρίζονται σε μοντέλα οδικού δικτύου και εκδόσεις εκτός δρόμου. Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει φορτηγά κανονικού μεγέθους, βαρέα ανατρεπόμενα φορτηγά (ονομάζονται επίσης και φορτηγά μεταφοράς) που εξυπηρετούν σε εξορυκτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα υψηλής παραγωγής και βαρέως τύπου βιομηχανικά περιβάλλοντα και αρθρωτά φορτηγά για τη μεταφορά φορτίων στο πιο ανώμαλο έδαφος.

Οι τελευταίες καινοτομίες στην ανάπτυξη ανατρεπόμενων φορτηγών είναι επίκαιρες για τη βιομηχανία εξόρυξης. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές φορτηγών εμπλέκονται στο έργο Ε&Α που αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης αυτόνομων ανατρεπόμενων ορυχείων και στην ενίσχυση των επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων.

Τα καινοτόμα φορτηγά είναι πλήρως εξοπλισμένα κατασκευαστικά οχήματα, ικανά να πλοηγούνται και να λειτουργούν με πλήρη αυτονομία τόσο πάνω όσο και υπόγεια. Η τεχνολογία GPS και οι πολυάριθμοι αισθητήρες επιτρέπουν τη συνεχή ανάγνωση του περιβάλλοντος, την πλοήγηση εμποδίων (είτε σταθερά είτε κινητά) και τη συλλογή άλλων απαραίτητων δεδομένων για τον προσδιορισμό της άμμου διαδρομής διασφαλίζουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Επιπλέον, το σύστημα καθιστά δυνατό τον προγραμματισμό μιας διαδρομής νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και την αυτόματη αλλαγή της εν κινήσει σε περίπτωση ξαφνικής ανάγκης αναθεώρησης.

Το έργο υποστηρίζεται ότι βελτιώνει την παραγωγικότητα και την οικονομία καυσίμου στη σφαίρα εξόρυξης και τελειοποιεί τις αυτόνομες τεχνολογίες πριν επεκτείνει τη χρήση του σε δημόσιους δρόμους.

Σχολιάστε