Η σημασία των επεξεργαστών ψηφιακού σήματος (DSP)

Ένα σήμα είναι μια πληροφορία σε δυαδική ή ψηφιακή μορφή. Οι τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος βελτιώνουν την ποιότητα του σήματος ή εξάγουν σημαντικές πληροφορίες αφαιρώντας ανεπιθύμητα μέρη του σήματος.

Η εισαγωγή μικροεπεξεργαστών γενικής χρήσης στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 κατέστησε δυνατή τη χρήση τεχνικών DSP σε πολύ ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Οι μικροεπεξεργαστές όπως η οικογένεια Intel x86 δεν ήταν κατάλληλοι για τις υψηλές αριθμητικά απαιτήσεις της επεξεργασίας ψηφιακών σημάτων και η αυξανόμενη σημασία του DSP οδήγησε τους μεγάλους κατασκευαστές ηλεκτρονικών να αναπτύξουν τσιπ DSP, ο σχεδιασμός των οποίων πληρούσε όλες τις απαιτήσεις της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.

Το DSP είναι ένα προγραμματιζόμενο τσιπ και είναι ικανό να εκτελεί εκατομμύρια λειτουργίες κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο. Τα τυπικά πεδία εφαρμογής DSP είναι η επεξεργασία σήματος ήχου, η επεξεργασία σήματος βίντεο, η επεξεργασία εικόνας και οι συσκευές τηλεπικοινωνιών. Το DSP είναι η βάση πολλών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων, προσωπικών υπολογιστών, συσκευών εγγραφής βίντεο, συσκευών αναπαραγωγής CD, ελεγκτών σκληρού δίσκου και μόντεμ.

Η εφαρμογή επεξεργαστών ψηφιακού σήματος σε κινητά τηλέφωνα είναι πολύ σημαντική. Η συμπίεση σήματος, μια σημαντική εφαρμογή των DSP, χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα για να επιτρέψει την ταυτόχρονη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού κλήσεων σε κάθε τοπικό “κελί”. Η τεχνολογία συμπίεσης σήματος βοηθά στην επικοινωνία μεταξύ τους βλέποντάς τους ενώ μιλάτε. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη με τη βοήθεια μιας οθόνης υπολογιστή, μιας μικρής βιντεοκάμερας και μιας συμβατικής τηλεφωνικής γραμμής που τα συνδέει μεταξύ τους. Τα DSP μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή υπολογιστική ταχύτητα. Τέτοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν πίνακες βίντεο υπολογιστών και εξειδικευμένες πλακέτες συνεπεξεργαστή σχεδιασμένες για εντατικούς επιστημονικούς υπολογισμούς.

Σχολιάστε