Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Mainframe Computing

Οι υπολογιστές mainframe εκτελούν πολύπλοκους και κρίσιμους υπολογισμούς σε μεγάλες εταιρείες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι μηχανές Mainframe είναι γρήγορες, έξυπνες και ικανές για τον προηγμένο υπολογισμό που είναι απαραίτητος για τη γενιά της εταιρικής μας υποδομής πληροφορικής και των επιχειρηματικών στόχων.

Η εμφάνιση νεότερης τεχνολογίας υπολογιστών δεν έχει σκοτώσει τη ζήτηση για mainframes, καθώς προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα που τα καθιστούν μία από τις πιο αξιόπιστες επιχειρηματικές λύσεις υπολογιστών.

Ας δούμε τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα mainframes μια προτιμώμενη πλατφόρμα υπολογιστών, καθώς και μερικά από τα μειονεκτήματά τους.

Πλεονεκτήματα του mainframe computing

Υπολογισμός υψηλού επιπέδου: Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των κεντρικών υπολογιστών είναι η ικανότητά τους να επεξεργάζονται δεδομένα και να εκτελούν εφαρμογές σε υψηλές ταχύτητες. Ο επιχειρησιακός υπολογισμός απαιτεί είσοδο/έξοδο υψηλής ταχύτητας (I/O), μεγαλύτερη από την ταχύτητα του πρωτογενούς υπολογισμού. Τα κύρια συστήματα το παρέχουν αποτελεσματικά. Επιπλέον, καθώς οι υπολογιστές επιχειρήσεων απαιτούν επίσης συνδέσεις ευρέος εύρους ζώνης, ο σχεδιασμός του mainframe εξισορροπεί την απόδοση I/O και το εύρος ζώνης.

Αυξημένη επεξεργαστική ισχύς: Οι υπολογιστές mainframe υποστηρίζονται από μεγάλο αριθμό επεξεργαστών υψηλής ισχύος. Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλους υπολογιστές, τα mainframes εκχωρούν I/O σε εκατοντάδες επεξεργαστές, περιορίζοντας έτσι τον κύριο επεξεργαστή μόνο στην επεξεργασία εφαρμογών. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι μοναδικό στα mainframes και τα κάνει ανώτερα στην επεξεργασία.

Virtualization: Ένα σύστημα mainframe μπορεί να χωριστεί σε λογικά διαμερίσματα (LPAR, γνωστά και ως εικονικές μηχανές). Κάθε LPAR μπορεί να τρέξει έναν διακομιστή. Έτσι, ένα ενιαίο μηχάνημα mainframe μπορεί να κάνει τη δουλειά μιας «φάρμας διακομιστών» που χρησιμοποιεί δεκάδες διακομιστές που είναι κατασκευασμένοι σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Καθώς όλες αυτές οι εικονικές μηχανές τρέχουν σε έναν μόνο επεξεργαστή σε ένα μόνο κουτί, τα mainframes εξαλείφουν αποτελεσματικά την ανάγκη για πολύ άλλο υλικό.

Αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και δυνατότητα συντήρησης (RAS): Τα χαρακτηριστικά RAS ενός υπολογιστή είναι συχνά μερικοί από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην επεξεργασία δεδομένων. Οι κεντρικοί υπολογιστές παρουσιάζουν αποτελεσματικά χαρακτηριστικά RAS τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό.

Τα συστήματα βασικού πλαισίου είναι αξιόπιστα επειδή μπορούν να ανιχνεύσουν, να αναφέρουν και να αυτο-ανακτηθούν από προβλήματα συστήματος. Επιπλέον, μπορούν να ανακτήσουν χωρίς να ενοχλήσουν ολόκληρο το σύστημα εργασίας, διατηρώντας έτσι τις περισσότερες εφαρμογές διαθέσιμες.

Η δυνατότητα συντήρησης των mainframes σημαίνει ότι καθιστούν σχετικά εύκολο τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων, καθιστώντας εύκολη την επίλυση προβλημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα και με μικρό χρόνο διακοπής λειτουργίας.

• Ασφάλεια: Καθώς τα mainframe έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μεγάλους οργανισμούς όπου η εμπιστευτικότητα των δεδομένων είναι κρίσιμης σημασίας, οι υπολογιστές mainframe έχουν εκτεταμένες δυνατότητες για την ασφαλή αποθήκευση και προστασία δεδομένων. Παρέχουν ασφαλή συστήματα για μεγάλο αριθμό εφαρμογών που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα. Η ασφάλεια του βασικού πλαισίου συχνά ενσωματώνει πολλαπλές υπηρεσίες ασφάλειας και παρακολούθησης: έλεγχος ταυτότητας χρήστη, έλεγχος, έλεγχος πρόσβασης και τείχη προστασίας.

• Επεκτασιμότητα υψηλών προδιαγραφών: Η επεκτασιμότητα μιας υπολογιστικής πλατφόρμας είναι η ικανότητά της να αποδίδει ακόμη και όταν προστίθενται επεξεργαστές, μνήμη και αποθήκευση. Οι υπολογιστές mainframe είναι γνωστοί για την επεκτασιμότητα τους τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό. Εκτελούν εύκολα πολλαπλές εργασίες διαφορετικής πολυπλοκότητας.

• Συνεχής συμβατότητα: Η συνεχής συμβατότητα είναι ένα από τα δημοφιλή χαρακτηριστικά των κεντρικών υπολογιστών. Υποστηρίζουν εφαρμογές διαφόρων ηλικιών. Οι κύριοι υπολογιστές έχουν αναβαθμιστεί πολλές φορές και συνεχίζουν να λειτουργούν με πολλούς συνδυασμούς παλιού, νέου και αναδυόμενου λογισμικού.

• Μακράς διάρκειας απόδοση: Οι υπολογιστές μεγάλου μεγέθους είναι γνωστοί για τη μακροχρόνια απόδοσή τους. Μόλις εγκατασταθούν, τα συστήματα mainframe λειτουργούν για χρόνια και χρόνια χωρίς σημαντικά προβλήματα ή διακοπές λειτουργίας.

Μειονεκτήματα του mainframe υπολογιστών

Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα των mainframes είναι το κόστος τους. Το υλικό και το λογισμικό για mainframes είναι σαφώς ακριβά. Ωστόσο, σε σύγκριση με το κόστος άλλων διαδρομών προς την ασφάλεια, τη διαχείριση IT, την εικονικοποίηση κ.λπ., το κόστος των mainframes είναι σημαντικά μικρότερο.

Δεύτερον, το υλικό του mainframe καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από άλλους υπολογιστές. Αυτός ο μεγάλος χώρος μπορεί να αποτελεί περιορισμό για μικρές επιχειρήσεις. Αλλά αυτό το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο ήταν κάποτε. Σε σύγκριση με παλαιότερα μηχανήματα, τα σημερινά mainframes είναι μικρά.

Τέλος, κάποιος χρειάζεται δεξιότητες υψηλών προδιαγραφών για να εργαστεί με υπολογιστές mainframe. Δεν μπορείτε να χειριστείτε ένα περιβάλλον mainframe χωρίς ειδική εκπαίδευση. Ωστόσο, καθώς ένας έμπειρος διαχειριστής μπορεί να εξυπηρετήσει μια μεγάλη ομάδα χρηστών mainframe, η χρήση mainframe μειώνει σημαντικά το κόστος των ατόμων και επομένως προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα προσωπικού.

Σχολιάστε