Τεχνική γραφή – Στοιχεία διεπαφής χρήστη των Windows σε τεκμηρίωση λογισμικού (2) – Παράθυρο

Η τεκμηρίωση της διεπαφής χρήστη, μια από τις σημαντικές εργασίες στην τεκμηρίωση λογισμικού, απαιτεί σαφή και συνεπή ορισμό όλων των στοιχείων διεπαφής. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της σειράς, συνεχίζουμε με την έρευνά μας για τα πιο σημαντικά στοιχεία διεπαφής που πρέπει να γνωρίζει ένας τεχνικός συγγραφέας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μηχανές Windows, Mac και Linux έχουν όλες διαφορετικές διεπαφές χρήστη, ανάλογα με το συγκεκριμένο Λειτουργικό Σύστημα (OS) (ή “διανομή” στην περίπτωση του Linux) που είναι εγκατεστημένο στο μηχάνημά σας. Αυτή η σειρά περιορίζεται μόνο στη διεπαφή των Windows.

Πρώτα απ ‘όλα, ας ξεκαθαρίσουμε το εννοιολογικό διαφορά μεταξύ ΟΘΟΝΗΣ και ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ.

ΕΝΑ ΟΘΟΝΗ, όπως ορίζεται από τη Microsoft, είναι το “γραφικό τμήμα μιας συσκευής οπτικής εξόδου”. Μερικές φορές χρησιμοποιείται εναλλακτικά με “MONITOR” ή “DISPLAY”. Μερικές φορές και τα δύο χρησιμοποιούνται μαζί όπως στο ρετρονύμιο “οθόνη οθόνης”.

ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟαπό την άλλη πλευρά, αναφέρεται στη μεμονωμένη περιοχή εμφάνισης που περιβάλλεται από ένα FRAME και εμφανίζεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί ή επιλέγει ορισμένες επιλογές μενού.

Μια “οθόνη” εμφανίζει ένα ή περισσότερα “παράθυρα” αλλά όχι το αντίστροφο.

Μια “οθόνη” έχει ένα μέγεθος που είναι το μέγεθος της οθόνης. Κάθε “παράθυρο”, από την άλλη πλευρά, μπορεί να έχει διαφορετικό μέγεθος ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Το “παράθυρο” είναι ένας πιο αφηρημένος όρος σε σύγκριση με μια “οθόνη” και γι’ αυτό, παρόλο που υπάρχει “Ανάλυση οθόνης” (αριθμός pixel σε μια μονάδα μήκους οθόνης), δεν υπάρχει αντίστοιχη “ανάλυση παραθύρου”. Υπάρχουν, για παράδειγμα, προγράμματα “Screen SAVER”. Αλλά δεν υπάρχουν παρόμοιες «αποταμιεύσεις παραθύρων». Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να κλείσετε ένα παράθυρο, αλλά μια οθόνη, ως φυσικό μέσο της διεπαφής, υπάρχει πάντα, ανεξάρτητα από το(τα) παράθυρο(α) που εμφανίζεται.

Όταν υπάρχουν πολλά ανοιχτά παράθυρα σε μια οθόνη, το παράθυρο που επιλέγεται και ανταποκρίνεται στις εντολές του χρήστη αναφέρεται ως το παράθυρο στο FOCUS. «Εστιάζοντας» σε ένα παράθυρο το επιλέγετε και το κάνετε να ανταποκρίνεται στην αλληλεπίδρασή σας.

Σχολιάστε